Engagera dig i föreningslivet

Föreningslivet är i Sverige en grundläggande del av samhället och viktig i de flestas uppväxt, utveckling och liv. Det finns många plan man kan välja att vara involverad i det lokala föreningslivet, här går vi igenom tre av de stora vägarna.

Delta i aktiviteter

orientering

Detta är den mest självklara delen. Föreningarna finns där för att du och andra i området som är intresserade av vad föreningen håller på med skall få delta. Ibland kan det kosta lite pengar men brukar oftast vara betydligt lägre än om man hade gjort det själv eller om ett företag hade arrangerat något liknande. En anledning är att kommuner och staten går in med mycket pengar i föreningslivet för att göra en bra fritid tillgänglig för fler, oavsett deras ekonomiska situation. Genom myndigheten för ungdoms och civilsamhällsfrågor delar staten även ut stora mängder bidrag till ungdomsföreningar för att hjälpa dem vara ett exempel för unga på hur demokrati fungerar. En sort levande utbildning.

Engagera dig ideellt

Att arbeta ideellt för en förening kan vara mycket givande både själsligt men även ekonomiskt. Även om det i sig inte betalar något innebär det mycket erfarenheter som man sedan kan föra in i arbetslivet och genom det öka sitt värde för sin nuvarande eller framtida arbetsgivare.

Stöd föreningar genom bidrag

Att donera till föreningar behöver inte vara dyrt eller komplicerat, på grund av deras ofta begränsade budget kan små donationer som gammal elektronik eller gamla möbler vara av stort värde. Det behöver med andra ord inte ens kosta dig pengar, om du har möbler som du varit på väg att åka på tippen med, prata med de lokala föreningarna först och hör med dem är intresserade. De kanske till och med kan hämta dom hos dig och spara dig kostnaden att åka bort med den.